PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

  • ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych
  • prowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług
  • prowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji (np.: środki trwałe i wyposażenie)
  • wykonanie odpowiednich sprawozdań, np.: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, itd...
  • wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz sporządzanie i przekazanie klientowi podatkowych przelewów bankowych
Czytany 2820 razy