SPORZĄDZANIE ROCZNYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH

  • PIT - 36, PIT - 36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  • PIT - 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  • PIT - 38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  • PIT - 28 Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • inne...
Czytany 2646 razy