PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z PFRON

  • sporządzanie i dostarczanie do PFRON odpowiednich dokumentów dotyczących refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej, prowadzącej działalność gospodarczą
  • sporządzanie i dostarczanie do PFRON odpowiednich dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
Czytany 2654 razy