PROWADZENIE OBSŁUGI KADROWEJ I ROZLICZENIA Z ZUS

  • sporządzanie i dostarczanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów (raportów)
  • rozliczanie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników
  • przekazanie klientowi odpowiednich przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie informacji oraz z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat oraz przekazanie klientowi odpowiednich podatkowych przelewów bankowych z tego tytułu
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
Czytany 2694 razy