PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług
  • prowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji (dotyczących, np.: środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu)
  • wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz sporządzanie i przekazanie klientowi podatkowych przelewów bankowych
Czytany 2764 razy